INDDRAGELSE​

Husmøder
​Husmøder afholdes hver 14. dag med en fast dagsorden og det er muligt for de unge, evt. med støtte fra en voksen, at skrive punkter på dagsordenen.

Det er på disse møder, at der planlægges fællesaktiviteter til weekenden.

 

Fællesmøder

Afholdes ad hoc når det er nødvendigt med informationer til hele ungegruppen i huset. Fællesmøderne bruges også til at løse op for de konflikter, der måtte opstå i gruppen. Der lægges vægt på en åben dialog i en god tone, og med omsorgsfuld støtte til de unge, for at få løst konflikter på en hensigts-mæssig og konstruktiv måde i gruppen. 

Statusrapport

De statusrapporter vi udarbejder, bliver gennemgået sammen med den unge inden statusmødet. Såfremt den unge har bemærkninger eller tilføjelser bliver disse påført, eller den unge får mulighed for selv at deltage i statusmødet og fremlægge disse.

             At inddrage de unge i dialog,

               også i de voksnes tanker.

Behandlingsinstitution Grønsund

Nr. Kirkebyvej 1
4840 Nr. Alslev
E-mail: abn@groen-sund.dk
CVR: 34740542