MILJØTERAPI​

På Grønsund arbejder vi miljøterapeutisk og tager udgangspunkt i det dynamiske samspil mellem udviklingspsykologiske og neuropsykologiske faktorer. Vi tilbyder stabile og nære voksenrelationer til få relevante voksne i et overskuelig og fysisk aktivt miljø med klare og enkle regler, fast rytme og daglige rutiner, der er tilpasset den enkelte unges forudsætninger. Vi tager ansvar for en anerkendende, guidende og tillidsfuld kontakt, der udvikler den unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

Vores bo-miljø er på særlig vis:

  • Kravtilpasset den enkelte unges forudsætninger.

  • Stressreducerende ud fra en individuel forståelse af grundlæggende og situationsbestemte stressores betydning for den enkelte unges handlemuligheder.

  • Tilrettelagt med en lav affektintensitet og ud fra en metodisk tilgang, der bygger på affektresonans og afledning.

Behandlingsinstitution Grønsund

Nr. Kirkebyvej 1
4840 Nr. Alslev
E-mail: abn@groen-sund.dk
CVR: 34740542