​PERSONALE

På Grønsund vægter vi vores faglighed højt, og vi holder med jævne mellemrum opkvalificerende kurser, temadage og arrangerer foredrag. 

Susanne Nyvang, (44 år) afdelingsleder.

Susanne er uddannet lærer og miljøterapeut.

Susanne blev ansat i januar 2017, og har mere

end 15 års erfaring med miljøterapeutisk arbejde

med børn på behandlingsinstitution.

Yderligere har Susanne været mentor for unge

med særlige behov.

Tenna Nørregren, (32 år) pædagog.

Tenna blev uddannet pædagog i 2014,

og ansat hos os i 2016. Tenna har siden 2013

arbejdet miljøterapeutisk på døgninstitutionsområdet.

Thomas Bæk, (35 år) pædagogmedhjælper.

Thomas blev ansat i 2016, og har ligeledes

erfaring med den miljøterapeutiske behandlingstilgang

bl.a. fra jobs på institutioner for voksne.

Christina Ørum Hansen (42 år) pædagogmedhjælper.

Christina blev ansat i 2016. Hun har arbejdet som pædagogisk medhjælp siden 1998 først på daginstitutioner men siden 2010 har Christina arbejdet med specialiseret døgnbehandling i opholdssteds regi og har derigennem ligeledes erfaring med miljøterapi.

Helle W. Jørgensen.

Helle er uddannet social- og sundhedshjælper og pædagog.

Helle blev ansat i fleksjob i 2011 og arbejder på deltid.

Behandlingsinstitution Grønsund

Virketvej 1
4871 Horbelev
E-mail: kontor@groen-sund.dk
CVR: 34740542