​PERSONALE

På Grønsund vægter vi vores faglighed højt, og vi holder med jævne mellemrum opkvalificerende kurser, temadage og arrangerer foredrag. 

Tenna (37 år) faglig koordinator.

Tenna blev uddannet pædagog i 2014,

og ansat hos os i 2016. Tenna har siden 2013

arbejdet miljøterapeutisk på døgninstitutionsområdet.

I 2021 blev Tenna uddannet miljøterapeut fra Københavns professionshøjskole, og i 2023 har Tenna afsluttet en pædagogisk diplomuddannelse i retning psykologi. 

Thomas, (40 år) pædagogmedhjælper.

Thomas blev ansat i 2016, og har ligeledes

erfaring med den miljøterapeutiske behandlingstilgang

bl.a. fra jobs på institutioner for voksne.

Christina (47 år) pædagogmedhjælper.

Christina blev ansat i 2016. Hun har arbejdet som pædagogisk medhjælp siden 1998 først på daginstitutioner men siden 2010 har Christina arbejdet med specialiseret døgnbehandling i opholdssteds regi og har derigennem ligeledes erfaring med miljøterapi.

Christina er pt. i gang med en neuroaffektiv familieterapeutisk efteruddannelse hos KerneDynamisk Praksis i Vordingborg. 

Helle.

Helle er uddannet social- og sundhedshjælper og pædagog.

Helle blev ansat i fleksjob i 2011 og arbejder på deltid.

Nicky (40 år) pædagog.

Nicky er uddannet pædagog i 2013, og har også før sin uddannelse arbejdet med unge i udsatte positioner. 

Behandlingsinstitution Grønsund

Nr. Kirkebyvej 1
4840 Nr. Alslev
E-mail: abn@groen-sund.dk
CVR: 34740542