​ Velkommen

​”Giv barnet en oplevelse af at modtage, frem for at det skal yde”

BI Grønsund er en miljøterapeutisk organisation, som har eksisteret siden 1997 og består af 3 bomiljøer, hvoraf det ene er godkendt til differentierede foranstaltninger med differentieret takst med plads til i alt 15 unge i alderen 12-18 (23) år, en Udslusnings-og Efterværnsenhed, herunder mulighed for botilbud efter § 107. Dertil er der mulighed for særligt tilrettelagte individuelle projekter og akutanbringelser m.v. med individuelle priser. Grønsund har ansat psykolog og socialrådgiver.

Vores behandlingsmetode er miljøterapi, og tager udgangspunkt i det dynamiske samspil mellem udviklingspsykologiske og neuropsykologiske faktorer. 

Vi tilbyder stabile og nære relationer til få relevante voksne i et overskueligt og fysisk aktivt miljø med klare og enkelte regler, fast rytme og daglige rutiner, der er tilpasset den enkelte unges forudsætninger. 

Vi tager ansvar for en anerkendende, guidende og tillidsfuld kontakt, der udvikler den unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

Grønsund har gennem årene gennemført 2 miljøterapeutiske uddannelsesforløb for hele personalet. 

Dette i samarbejde med www.proces-aps.dk

Kig på vores hjemmeside, og har du brug for yderligere informationer er du velkommen til at kontakte os.

Behandlingsinstitution Grønsund

Virketvej 1
4871 Horbelev
Tlf.: 54 44 29 28
E-mail: kontor@groen-sund.dk
CVR: 34740542
grønsund.dk

Behandlingsinstitution Grønsund
Søndergade 4
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 54 44 29 28
CVR: 34740542
bo@groen-sund.dk