​FORÆLDRESAMARBEJDE

Det er betydningsfuldt for os at invitere til et konstruktivt samarbejde, hvor familien inddrages relevant i behandlingsindsatsen, som en aktiv medspiller i det omfang de kan magte, men henset til, at der ikke pålægges familien behandlingsmæssigt ansvar. 

Barnet/den unge vil få tilknyttet en kontaktperson, som vil afholde ugentlige telefonsamtaler med forældrene. 

To gange om året iniviterer vi forældre og søskende til en hyggelig dag på Grønsund. I december måned afholdes julehygge med pakkespil og spisning, og i juni måned afholdes en sommerfest, hvor vi griller og hygger i haven. 

Behandlingsinstitution Grønsund

Nr. Kirkebyvej 1
4840 Nr. Alslev
E-mail: abn@groen-sund.dk
CVR: 34740542