​VISITATION

Den kommunale sagsbehandler fremsender materiale om barnet eller den unge. Dette materiale indeholder beskrivelser og undersøgelser af barnet eller den unge, samt udtalelser fra skole- og/eller dagbehandlingstilbud.

Det fremsendte drøftes i vores visitationsgruppe, der består af forstander,  afdelingsleder og psykolog. Her vurderes, hvorvidt barnet eller den unge er i vores målgruppe og hvorvidt vi kan tilbyde barnet eller den unge relevante udviklingsmuligheder. Det kan forekomme, at der skal indhentes yderligere oplysninger.

Herefter tilbydes barnet eller den unge og familien sammen med sagsbehandleren et besøg på Grønsund, hvor vi informerer om alt det praktiske, der er i forbindelse med at bo hos os. Fra Grønsund deltager forstanderen og afdelingslederen. 

Tre måneder efter indflytning indkaldes til første statusmøde, hvor Grønsund har udarbejdet en kort beskrivelse af de observationer og erfaringer, der er gjort i forbindelse med indflytningen.

Herefter afholdes der statusmøder to gange om året, hvor Grønsund udarbejder statusrapporter, der danner grundlag for en drøftelse af mål for den kommende periode. Sagsbehandler og forældre deltager i disse møder. 

Behandlingsinstitution Grønsund

Nr. Kirkebyvej 1
4840 Nr. Alslev
E-mail: abn@groen-sund.dk
CVR: 34740542